สถาบันชาและกาแฟร่วมให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เยี่ยมชมและติดตามโครงการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: teacoffee-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ให้การต้อนรับ     
ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อม ศ.นพ.ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด (อว.) และคณะกรรมการบริหารโครงการ U2T ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี ผศ.ดร.ปิยาภรณ์  เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ อาจารย์ ดร.อมร โอวาทวรกิจ หัวหน้ากลุ่มงานกาแฟ ได้ให้การต้อนรับและอธิบายถึงภาพรวมของหน่วยงาน โดยได้แนะนำผลิตภัณฑ์งานวิจัยที่เกี่ยวกับชาและกาแฟ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Tea Shot Drink, Cider vinegar drink) ซึ่งในปัจจุบันกระแสอาหารเพื่อสุขภาพกำลังเป็นที่นิยม เป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางการเกษตรผสมผสานร่วมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่

| ผู้เขียนข่าว Thawipich Ayanan |