สถาบันชาและกาแฟ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมการแปรรูปชาอัสสัม

หมวดหมู่ข่าว: teacoffee-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2564 สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเชิญจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปชาอัสสัมป่ายางในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปชาอัสสัม โดยได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ บรรยายและฝึกปฏิบัติ การผลิตชาเขียว ชาขาว จากชาพันธุ์อัสสัม รวมถึงการทดสอบคุณภาพชาด้วยการชิม และคุณสุวรรณชัย จันทร์ชาญชัย ผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่ค้าชาเชียงราย ได้บรรยายและสาธิตวิธีการผลิตชาแดง จากชาพันธุ์อัสสัม ให้กับกลุ่มเกษตรกรแปรรูปชาอัสสัมป่ายาง เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้าใจในกระบวนการผลิตชาให้มีคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชา และทักษะในการชิม ตลอดจนส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการให้เกิดรายได้กับชุมชน ณ หอประชุมบ้านป่ายาง ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

| ผู้เขียนข่าว Thawipich Ayanan |