สถาบันชาและกาแฟ ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรม Kick off: Chiang Rai Sustainable Design Week 2021

Category: teacoffee-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงราย ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางจุฑา ธาราไชย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ภาคเหนือ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดเทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืนเชียงราย
2564 Chiang Rai Sustainable Design Week 2021โดยกิจกรรมมีการเปิดตัว “เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย 2021” ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2564  ณ บริเวณลานพระบรมรูป ร5 ศาลากลางหลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท ซิลพิน เอเชีย จํากัด และเครือข่ายผู้ประกอบการชาและกาแฟในการสร้างสรรค์กิจกรรมภายใต้คอนเซ็ป Tea and Coffee for Future Living ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในงาน  “เทศกาลออกแบบเพื่อ ความยั่งยืน เชียงราย 2021” หรือ “ Chiang Rai Sustainable Design Week 2021” ซึ่งที่ผ่านมาทางสถาบันชาและกาแฟ ได้ทำงานร่วมมือกับผู้ประกอบการชาและกาแฟมาหลายปี จึงมีแนวคิดที่จะนำเรื่องราวทั้งหมดมาไว้ในงานนี้ โดยจะมีการเล่าเรื่องราวของชาและกาแฟ อัตลักษณ์รูปแบบต่างๆ ผ่านไฮไลท์หลักกิจกรรมทั้ง 5 รูปแบบภายในงานได้แก่

• นิทรรศการ Tea and Coffee for Life and Sustainability ที่จะเล่าเรื่องราวชาและกาแฟกับการสร้างชีวิต และอาชีพจากรุ่นสู่รุ่น 

• กิจกรรม Cafe Hopping: 7 days 7 Cafe 7 Stories ตามล่าเรื่องราวมหัศจรรย์ของ 7 คน ที่มีเรื่องราวเชื่อมโยงกับ 7 คาเฟ่

 • กิจกรรมการแข่งขัน Idea Creation: ศาสตร์และศิลป์สู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเอกลักษณ์ไทยได้รับการสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซิลพิน เอเชีย จํากัด

• กิจกรรม Workshop สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชาและกาแฟในรูปแบบเครื่องดื่มต่าง ๆ พร้อมทั้งเปิดประสบการณ์ชิมชาดี รางวัลการันตีจากประเทศญี่ปุ่น และมาร่วมค้นหากลิ่นและรสกาแฟที่ซ่อนอยู่ในถ้วยกาแฟ

ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองธรรมชาติที่สวยงาม มีความหลากหลายวัฒนธรรม  ในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) คือ การเดินทางของนักท่องเที่ยวที่เกิดจากแรงจูงใจที่จะไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ด้านอาหาร หรือเกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร เทศกาลอาหาร ร้านอาหาร หรือแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะเรื่องอาหาร โดยมองว่าเชียงรายมีความโดดเด่นเรื่องอาหารท้องถิ่น ทั้งเรื่องชาและกาแฟ ที่จะเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยว  ททท.เชียงราย จึงขอเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ก่อนที่จะเปิดเมืองเชียงรายเพื่อการท่องเที่ยวต่อไป

| writer Thawipich Ayanan |