สถาบันชาและกาแฟ ได้เข้าร่วมประชุมหารือ คณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ”ชาเชียงราย” ครั้งที่ 1/2565

หมวดหมู่ข่าว: teacoffee-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมประชุมหารือ คณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ”ชาเชียงราย” ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานเพื่อต่ออายุหนังสือผู้ขอยื่นใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) "ชาเชียงราย" และพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติสถานประกอบการ (รายใหม่) ที่ขอยื่นใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ชาเชียงราย ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

 

 |   |  115 ครั้ง