สายพันธุ์ชา

“ชา” มาจากพืชตระกูลคาเมเลีย ไซเนนซิส (Camellia sinensis) สามารถจัดจำแนกได้ ดังนี้

 • Kingdom: Plantae
 • Division: Magnoliophyta
 • Class: Magnoliopsida
 • Order: Ericales
 • Family: Theaceae
 • Genus: Theaceae
 • Species: Camellia sinensis
 • Scientific name: Camellia sinensis  (L.) O. Kuntze
 • Subspecies: Camellia sinensis var. sinensis  (Chinese tea)
 • Camellia sinensis var. assimica (Assam tea)

พันธุ์ชาที่ปลูกโดยทั่วๆไปในประเทศไทย แบ่งได้เป็น 2 สายพันธุ์ใหญ่ ๆ ได้แก่

 • กลุ่มพันธุ์ชาอัสสัม (Assam Tea)
  กลุ่มนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Camellia sinensis var. assamica ลักษณะเป็นลำต้นเดี่ยว ต้นใหญ่ สูงประมาณ 6-18 เมตร ใบเดี่ยว ขนาดใหญ่ ใบสีเขียวอ่อน แผ่นใบโปนเป็นคลื่น ขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย ปลายใบแหลม ใบแผ่ การเรียงตัวของใบเป็นแบบสลับและเกลียว ต้นเจริญเติบโตเร็ว ทนแล้ง ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี
 • กลุ่มพันธุ์ชาจีน (Chinese Tea)
  กลุ่มนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Camellia sinensis var. sinensis   ลักษณะลำต้นเป็นพุ่มเตี้ย สูงประมาณ 2-6 เมตร ใบมีสีเขียวเข้ม ขนาดเล็ก ยาวแคบ ตั้งตรง ขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย ผิวใบเรียบ ใบค่อนข้างตั้งกว่าชาอัสสัม การเรียงตัวของใบเป็นแบบสลับและเกลียว ต้นเจริญเติบโตช้ากว่าชาอัสสัม ทนทานต่ออุณหภูมิต่ำและสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนได้ดี