สถาบันชาและกาแฟ รับการตรวจประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางเคมี

หมวดหมู่ข่าว: teacoffee-ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันชาและกาแฟ ได้เข้ารับการตรวจประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางเคมี สถาบันชาและกาแฟ ภายใต้โครงการการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation: phase 2 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ และคณะทำงานสถาบันชาและกาแฟให้การต้อนรับ ซึ่งเข้ารับการตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการทางเคมี สถาบันชาและกาแฟ S2 ชั้น 3 โดยได้รับการประเมินจากคณะกรรมการศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสถาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล

 |   |  85 ครั้ง