สถาบันชาและกาแฟร่วมพิธีแถลงข่าวงานแสดลงและจำหน่ายสินค้า GI / เชียงรายแบรนด์ ภูมิปัญญาไทย สู่สากล มุ่งเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการและการพัฒนาตลาดเชิงสร้างสรรค์

หมวดหมู่ข่าว: teacoffee-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ได้เชิญหน่วยงานสถาบันชาและกาแฟมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมพิธีเปิดแถลงข่าวการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า GI / เชียงรายแบรนด์
ภูมิปัญญาไทย สู่สากล ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย
โดยได้รับเกียรติจาก นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย และ ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ร่วมแถลงข่าว โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ได้กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่าย GI / เชียงรายแบรนด์ ภูมิปัญญาไทย สู่สากล ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2566 – 4 เมษายน 2566 ณ บริเวณหน้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เชียงราย 2 (สนามบิน) และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6- 10 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยที่จังหวัดเชียงรายมีสินค้าและบริการที่มีศักยภาพที่หลากหลาย สินค้ามีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด รวมถึงมีคุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในตลาดเป้าหมายได้เป็นอย่างดีและสะท้อนคุณภาพมาตรฐาน และมีความเป็นสากล ซึ่งในปัจจุบันสินค้า GI ของจังหวัดเชียงราย มีทั้งหมด 8 ชนิดได้แก่ ข้าวเหนียวเขี้ยวงูเชียงราย ข้าวก่ำล้านนา ชาเชียงราย กาแฟดอยช้าง กาแฟดอยตุง สับปะรดภูแลเชียงราย สับปะรดนางแล และเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง

 |