สถาบันชาและกาแฟ ร่วมหารืองานวิจัยแลกเปลี่ยนความรู้กับ Yunnan Agricultural University

หมวดหมู่ข่าว: teacoffee-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ต้อนรับคณะอาจารย์จากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งได้เชิญ Dr.LiU Yan, Dr.FANG Chongye, Prof.HUANG Aixiang and Ms.MA Wensha จาก Yunnan Agricultural University ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หารืองานวิจัยเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ และงานวิจัยด้านชากาแฟ ณ ห้องประชุมสถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง S2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  18 ครั้ง