สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมงานและบรรยายในหัวข้อ "The BCG Economy Implementation for Tea Research in Thailand" ในงาน 5th Global Forum for Directors of Tea Research Institutes

หมวดหมู่ข่าว: teacoffee-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเชิญจาก Tea Research Institute of Chinese Academy of Agricultural Sciences (TRI CAAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เข้าร่วมงานและบรรยายในหัวข้อ "The BCG Economy Implementation for Tea Research in Thailand" ในงาน 5th Global Forum for Directors of Tea Research Institutes ณ เมือง Hangzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนสถานการณ์ชาและความก้าวหน้าในงานวิจัยของแต่ละประเทศ ตลอดจนการหารือความร่วมมือการพัฒนาความรู้เรื่องชาร่วมกัน โดยมีผู้ร่วมงาน มากกว่า 200 คน จาก 11 ประเทศ และจาก 15 tea research institute ของสาธารณรัฐประชาชนจีน การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ Tea Research Institute of Chinese Academy of Agricultural Sciences (TRI CAAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีความร่วมมือมาอย่างยาวนานเกือบ 1 ทศวรรษ

 |   |  30 ครั้ง