สถาบันชาและกาแฟ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ “การเตรียมความพร้อมระบบการจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในโรงงานผลิตชาตามมาตรฐานเกณฑ์ GHP”

Categories: teacoffee-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ “การเตรียมความพร้อมระบบการจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในโรงงานผลิตชาตามมาตรฐานเกณฑ์ GHP” ภายใต้โครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2566 โดยมีสถานประกอบการ โรงงานชา 1x2 เข้าร่วมโครงการ โดยเป้าหมายเป็นบุคลากรที่ทำงานในโรงงานผลิตชา และได้ให้ผู้ร่วมกิจกรรมอบรมร่วมปฏิบัติงาน ฝึกปฎิบัติการใส่หมวกและล้างมือที่ถูกวิธีเพื่อเริ่มต้นสร้างสุขลักษณะที่ดีในการปฏิบัติงานในโรงงานแปรรูปอาหาร

 |   |  27