สถาบันชาและกาแฟ ร่วมออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย ในงานประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสมุนไพร

Categories: teacoffee-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสมุนไพร ภายใต้โครงการศูนย์กลางความรู้ต้นแบบด้านสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์ทางสุขภาพอย่างยั่งยืน Hub of Knowledge: Herbs for sustainable health and well-being และ งานประชุมรับฟังข้อมูลและเตรียมความพร้อมการจัดงานจัดประชุมนานาชาติ (AIPH International Green City Conference, 2025) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีร่วมกล่าวต้อนรับและแนะนำมหาวิทยาลัย โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา กล่าวเปิดการประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งหน่วยงานสถาบันชาและกาแฟ ได้รับเชิญร่วมออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับจัดบูธชงชาและรับรองเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Tea Shot Drink) ให้กับทางผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  61