สถาบันชาและกาแฟร่วมจัดนิทรรศการชา กาแฟและกิจกรรม Workshop

Categories: teacoffee-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวัน 2-4 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย นิทรรศการความรู้ชา – กาแฟ  และข้อมูลการให้บริการด้านต่างๆ ของหน่วยงาน แก่ผู้ร่วมกิจกรรมในงาน พ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2567 นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรม Workshop สอนดริปกาแฟเบื้องต้น จากสถาบันชาและกาแฟ และกิจกรรม Workshop ทดลองทำกาแฟผสมน้ำผลไม้ด้วยตนเอง จากส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ทดลองปฏิบัติวิธีการสกัดกาแฟ ผสมทำเมนูเครื่องดื่มและตกแต่งกาแฟด้วยตนเอง ณ บริเวณสนามฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 |   |  78